YURIKAMOME MIYAMAHOOZIRO MAGAMO HERASHIGI HIRENZYAKU HIDORIGAMO TAGERI TSUGUMI CHOUGENBOU SEGUROKAMOME SORIHASHISEITAKASHIGI SHIROERIOOHAMU